Zarządzanie stroną: https://sembeefirst.pl/

E-mail
Wiadomość
WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

KONTAKT

ADRES

 

ul. Świętokrzyska 6a

88-100 Inowrocław

tel. +48 696 934 672 

iwa.sz@op.pl

Psychoterapeuta Inowrocław

 

Oferuję zajęcia psychoterapeutyczne w gabinecie w Inowrocławiu dla młodzieży i dorosłych borykających się z problemami.

Konsultacje

 

Wstępem do psychoterapii spotkania konsultacyjne, w trakcie których terapeuta zapoznaje się z problematyką osoby, przeprowadza wywiad zadając pytania dotyczące obecnej sytuacji  życiowej , historii leczenia,  sytuacji rodzinnej, zawodowej, doświadczeń życiowych. Celem tego procesu jest poszerzenie kontekstu, w jakim mogą być rozumiane zgłaszane problemy i dolegliwości i ewentualne ich przyczyny. Następnie stawia wstępną diagnozę i przedstawia ofertę psychoterapii lub wskazuje inną , korzystną formę pomocy. Jeśli osoba zgłaszająca się decyduje się na podjęcie psychoterapii zawierany jest kontrakt terapeutyczny. 

Kontrakt terapeutyczny

 

Kontrakt terapeutyczny to umowa między pacjentem a terapeutą, dotycząca ram w jakich odbywać się będzie proces terapeutyczny. Zawiera informacje dotyczące przebiegu terapii, określa cele, metody pracy, kwestie poufności oraz zasady zakończenia współpracy. Ponadto w kontrakcie zawsze omawiane są kwestie , takie jak czas trwania sesji, częstotliwość spotkań, warunki ich odwoływania oraz sprawy dotyczące regulowania odpłatności za sesje.

Psychoterapia

 

Psychoterapia odbywa się w cyklu spotkań – sesji psychoterapeutycznych, ich częstotliwość uzależniona jest od diagnozy, zazwyczaj są to jedna lub dwie w tygodniu. Czas trwania psychoterapii zależy od wielu czynników, między innymi od złożoności zgłaszanego problemu, predyspozycji osobowościowych danej osoby, aktualnego stanu psychofizycznego, przyjętej metody leczenia oraz wyznaczonych celów. Może trwać kilka miesięcy ( psychoterapia krótkoterminowa, interwencja kryzysowa) lub kilka lat ( psychoterapia długoterminowa). Im szerszy zakres zgłaszanych problemów, skutkujący ponoszeniem konsekwencji w różnych obszarach życia, a mających źródło we wcześniejszych etapach rozwoju, tym proces psychoterapii będzie trwał dłużej. 

Przebieg psychoterapii

Jak przebiega psychoterapia?

Gabinet Psychoterapii

Iwona Szelmicka

+48 696 934 672