GABINET PSYCHOTERAPII

PSYCHODYNAMICZNEJ

 Świętokrzyska 6a

88-100 Inowrocław

I piętro

 

FORMY PRACY:

 

   *  konsultacje oraz poradnictwo indywidualne oraz dla par i rodzin 

   *  psychoterapia indywidualna

 

 

 

METODY PRACY:

 

Terapia poprzedzona jest spotkaniami konsultacyjnymi (2 - 3), których celem jest kwalifikacja do odpowiedniej formy leczenia.

 

Sesje terapeutyczne odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. W zależności od problemów pacjenta, proponowana jest forma psychoterapii ekspresywnej lub podtrzymującej. Terapia ekspresywna oparta jest na pogłębionej analizie nieświadomości pacjenta. Natomiast forma podtrzymująca sprowadza się do poradnictwa i psychoedukacji. 

 

Czasokres trwania terapii (krótkoterminowej lub długoterminowej) zależny jest od rodzaju problemu zgłaszanego przez pacjenta oraz kontraktu zawartego między pacjentem a terapeutą.

 

Praca terapeutyczna prowadzona jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i poddawana regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

FORMY I METODY PRACY

IWONA SZELMICKA

   

       tel.  533 207 777

    adres e-mail: dziwnikmonika@wp.pl

 

   

       tel.  696 934 672

    adres e-mail:  iwa.sz@op.pl

 

 

Gabinet mieści się w Inowrocławiu przy ul. Świętokrzyskiej 6a

pierwsze piętro

 

FORMY I METODY PRACY
FORMY I METODY PRACY

AKTUALNOŚCI


AKTUALNOŚCI

KONTAKT
KONTAKT

Monika Dziwnik

tel. 533 207 777

adres e-mail: dziwnikmonika@wp.pl

 

Iwona Szelmicka

tel. 696 934 672

adres e-mail:

iwa.sz@op.pl

 

AKTUALNOŚCI

IWONA SZELMICKA
IWONA SZELMICKA

O NAS

Specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny

 

 

Zapraszam do kontaktu osoby dorosłe odczuwające trudności emocjonalne, interpersonalne oraz trudności związane z relacjami

w rodzinie. Osoby, które cierpią z powodu:

 

  *   Zaburzeń lękowych

  *   Dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka) 

  *   Objawów o podłożu nerwicowym (np. natrętne myśli, kompulsje, nałogi)

  *   Zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju

  *   Zaburzeń osobowości

 

Ponadto, zapraszam osoby, które nie odczuwają bezpośrednio w/w objawów, natomiast cierpią z powodu braku satysfakcji z życia, niskiego poczucia własnej wartości, przeżywające kryzys.

 

Doświadczenie zawodowe 

 

Od duwdziestu lat zajmuję się pomocą psychologiczną, profilaktyką i terapią uzależnień, oraz psychoterapią innych zaburzeń. Doświadczenie zdobywałam pracując w poradniach, instytucjach i stowarzyszeniach, których celem było niesienie pomocy ludziom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych. Prowadzę indywidualne i grupowe formy terapii i pomocy terapeutycznej. Mam również doświadczenie jako wykładowca akademicki.

 

Kwalifikacje zawodowe 

 

   *  Studium Pomocy Psychologicznej, Instytut Psychologi Zdrowia w Warszawie

   *  Studium Socjoterapii, Agencja Doradztwa Zawodowego w Warszawie

   *  Studium Terapii Uzależnień, Uniwersytet Zielonogórski- rekomendacje Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii

   *  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, posiadające rekomendację Polskiego Stowarzyszenia   Psychologicznego      *  Instytut Psychologii Zdrowia – Specjalistyczne Szkolenie dla osób pracujących z dorosłym z syndromem DDA 

   *  Somatoterapia

 

MONIKA DZIWNIK

Psychoterapeuta psychodynamiczny, socjoterapeuta


 

Zapraszam młodzież oraz osoby dorosłe, które przeżywają:


   *  zaburzenia emocjonalne utrudniające funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym

   *  nadmierny lęk, smutek, impulsywność lub inne emocje uniemożliwiające wypełnianie zadań rozwojowych (np. kontynuację nauki, podejmowanie pracy)

   *  stany obniżonego nastroju, depresję

   *  kryzysy w życiu osobistym, zawodowym lub rodzinnym (np. rozwód, żałoba, trudności wychowawcze)

   *  trudności w budowaniu bliskich relacji interpersonalnych (np. kłopoty w utrzymywaniu bliskich związków)


 

Doświadczenie zawodowe 


Posiadam dziesięcioletnią praktykę zawodową. W dotychczasowej pracy zajmowałam się pacjentami dorosłymi oraz młodzieżą z różną problematyką. Konsultowałam osoby uzależnione, pracowałam z młodzieżą uzależnioną od środków psychoaktywnych oraz ich rodzinami. Prowadzę terapię pacjentów młodzieżowych w kryzysie rozwojowym oraz osób dorosłych z trudnościami adaptacyjnymi. Ponadto, współpracując ze stowarzyszeniami i uczelniami wyższymi, szkoliłam grupy zawodowe, prowadziłam zajęcia psychoedukacyjne oraz terapeutyczne dla grup młodzieżowych oraz osób dorosłych. 

 

Kwalifikacje zawodowe

 

​   *  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) – psychoterapeuta w procesie certyfikacji

   *  Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, nr dyplomu 24/2008

MONIKA DZIWNIK
MONIKA DZIWNIK